Skule / Akademia

Undervisning ved Havenergisenteret

Vi tilbyd eit opplegg for ungdomsskuler, vidaregåande og høgskular. Kanskje du vil kome hit å besøke oss, eller kanskje du vil ha oss på besøk?

Vi underviser i med anna:

  • Havenergi – kva er det?
  • Klima og klimautfordringar
  • Energi frå havet – framtida si energikilde, korleis kan vi hauste det?
  • Bølgjer og korleis dei oppførar seg i havet
  • AUV og sensorar

Vi hjelper også til i prosjektarbeid der studenter og elever ynskjer eit meir utfyllande undervisning innan bølgjekraft.

 

Lenkjer og videoer til youtube om temaet:

https://www.youtube.com/watch?v=QELt6ZMxwmM pumpe

https://www.youtube.com/watch?v=GA_UgVm9bvU Frå land

https://www.youtube.com/watch?v=OjzR2NMwl7s  energy converter

https://www.youtube.com/watch?v=3bF-p1BEXLA wave crawler

https://www.youtube.com/watch?v=7-juMrUozSc Power plant I Kina

https://www.youtube.com/watch?v=bEfrtAOMuvk Korleis lage eit bølgjekraftverk