Samarbeid og Nettverk

Vi er så heldige å ha ein marin region med forskjellege bedrifter. Alt i frå Verftsindustri til plastkompositter er i området. Du vil kunne finne nokon som er interessert i å fylgje prosjektet til å ha nokon i nærleiken som kan vere på pletten og ordne ut viss det skulle skje noko. Erfaringar frå andre prosjekt er at vårt nettverk og vår nære industri kan løyse med anna tekniske problem der og då, noko som vil vere med på å ikkje forsinke prosjektet og resultat.

Vi har berre positive erfaringar med dette nettverket og vi samarbeider godt. Enkelte bedrifter vert direkte leigd inn i prosjekt som fylgje av dette.

Vi har det nettverket du trenger til ditt prosjekt.

Døme på kva type nettverk Waves 4 Power nytta undervegs i sitt prosjekt:

Ulstein verft AS
Stryvo Group AS
Tussa Energi AS