Lenkjer

Generell informasjon om havenergi

På norsk

UngEnergi informasjonssider om Hav- og Vannkraft

Om bølgjekraft på Wikipedia

Om tidvasskraft på Wikipedia

Om osmosekraft – saltkraft – på Wikipedia

Om havtermisk energi på Wikipedia

Om fornybar energi på Wikipedia (norsk)

Meteorologisk Institutt: Vårt arbeid i havområdene

Bølgjevarsel for norske kysten – BarentsWatch

Fleire lenkjer om havenergi på Fornybar.no

https://snl.no/b%C3%B8lgekraftverk

https://snl.no/tidevannskraftverk

https://snl.no/saltkraft

 

English

Aquatic Renewable Energy Technologies (Aqua-RET) e-learning tool (på engelsk)

Det internasjonale energibyrå (IEA) sin havenergi-seksjon (OES)

 

 

Våre sponsorar

Møre og Romsdal fylkeskommune – Energiregion Møre

Tussa

Rolls-Royce Marine

Vattenfall

Herøy Kommune

Herøy Næringsforum

 

Kompetansesenter i Møre og Romsdal

Sol- og bioenergisenteret på Tingvoll

Nasjonalt Vindenergisenter Smøla AS

 

Forsking

NTNU – Forskningssenter for miljøvennlig energi

Professor emeritus Johannes Falnes sine personlege sider

The Energy Lab, Universitetet i Bergen (på engelsk)

 

Utviklarar av havenergi

I Noreg

Bølgjekraft

Waves4Power – svensk-norsk bedrift med testanlegg ved Runde

Havkraft

Ocean Energy AS

«Open Wave Energy Project» Innovasjonsarena drifta av norsk bedrift (på engelsk)

Langlee Wave Power

Pontoon Power  

Intentium?

Ocean Wave and Wind Energy (OWWE Ltd)

 http://www.oceanwaveandwindenergy.com/ 

Tidevasskraft

Hammerfest Strøm

Aqua Energy Solutions

 

Osmosekraft

 

Termisk energi

Fjordvarme

 

Interesseorganisasjonar

Norwea – norsk forening for vind, bølge og tidevannskraft

DanWEC – dansk bølgjekraftsenter

OTEC News (engelskspråkleg)

Ocean Energy Europe (engelskspråkleg)