havenergisenteret.no

Kompetansesenter for havenergi er lokalisert som eit prosjekt ved Runde Miljøsenter. Vi er eitt av tre kompetansesenter i Møre og Romsdal fylke, og er støtta av både Møre og Romsdal fylkeskommune ved Region- og næringssavdelinga, og lokale verksemder. Ved havenergisenteret finn du informasjon og kompetanse om teknologi og forsking innan fornybar energi frå havet. Sjå meir om Fylkets strategi på området her:
http://mrfylke.no/Tenesteomraade/Regional-og-naeringsutvikling/Energiregion-Moere/Fornybar-energi

Studietur til Danmark

Aktuelt

Dei tre fornybarsentra i Møre og Romsdal, Tingvoll, Smøla og Runde deltok saman med koordinatoren hor fornybar energi hos Møre og Romsdal Fylke på ein studietur til Danmark 10-12 februar 2015. Turen starta med besøk ved Universitetet i Aalborg, deretter gjekk turen til Energiakademiet på øya Samsø, før ein avslutta med eit besøk på Nordisk folkecenter for vedvarende energi i Thisted.
Meir informasjon her.