Links

General information about ocean energy

Aquatic Renewable Energy Technologies (Aqua-RET) e-learning tool (på engelsk)

Ocean Energy Systems  (IEA)

 

Our sponsors

Møre og Romsdal fylkeskommune – Energiregion Møre

Tussa

Rolls-Royce Marine

Vattenfall

Herøy Kommune

Herøy Næringsforum

 

Competence centers in Møre og Romsdal

Sol- og bioenergisenteret på Tingvoll

Nasjonalt Vindenergisenter Smøla AS

 

Research

NTNU – Forskningssenter for miljøvennlig energi

Professor emeritus Johannes Falnes sine personlege sider

The Energy Lab, Universitetet i Bergen (på engelsk)

 

Developers of wave energy

Waves4Power – svensk-norsk bedrift med testanlegg ved Runde

Havkraft

Ocean Energy AS

“Open Wave Energy Project” Innovasjonsarena drifta av norsk bedrift (på engelsk)

Langlee Wave Power

Pontoon Power  

Intentium?

Ocean Wave and Wind Energy (OWWE Ltd)

 http://www.oceanwaveandwindenergy.com/ 

Tidal Power

Hammerfest Strøm

Aqua Energy Solutions

Thermal energy

Fjordvarme

Interest Organizations

Norwea – norsk forening for vind, bølge og tidevannskraft

DanWEC – dansk bølgjekraftsenter

OTEC News (engelskspråkleg)

Ocean Energy Europe (english)