Nytt Testområde For Bølgjekraft

I mars lanserte Siva (Selskapet for industrivekst) ei ny støtteordning, kalt Norsk katapult. No har 38 næringsmiljø søkt om opptak til den nye ordninga

I mars lanserte Siva (Selskapet for industrivekst) ei ny støtteordning, kalt Norsk katapult. No har 38 næringsmiljø søkt om opptak til den nye ordninga.

Regjeringa har satt av 50 millioner til etablering av testsentre for små og mellomstore bedrifter, slik at nye løsninger kan testes i industriell skala.

Runde Miljøsenter ynskjer å etablere eit Norsk katapultsenter for havenergi ute på Runde.

Vi fekk dessverre ikkje tilslaget denne gangen.

SIVA varslar at dei vil ha ei ny runde til neste år der alle kan søkje om å bli Norsk katapultsenter

Siva sin nettstad: https://siva.no/norsk-katapult/