Studietur til Japan

Miljøsenteret var på tur til Japan i mai 2016 for å studere havenergi og anna marin forsking. / Runde Environmental Centre visited Japan in may 2016 to study ocean energy and marine science.

(Dato 25.mai 2016)
Miljøsenteret var på tur til Japan i mai 2016 for å studere havenergi og anna marin forsking. Hovudmålet var Universitetet i Tokyo men det vart også tid til ein avstikkar sørover til Okinawa og den vesle øya Kumejima ein times flytur vest i havet.

På Kumejima står det eit OTEC anlegg som produserer om lag 100 kW elektrisitet kontinuerleg ved varmeveksling mellom kaldt djupvatn og varmt overflatevatn. Anlegget vart etablert i 2013 og er ein del av Deep Sea Water Center på øya. Etter at djupvatnet frå 600 m djup er nytta i OTEC anlegget går det vidare til andre foretak i senteret. Djupvatnet er attraktivt, både fordi det er kaldt og fordi det er sterilt og inneheld mykje næringssalt. Dermed kan det nyttast i kontrollert bioproduksjon på land, av algar, tang og tare, skaldyr, korallar og grønsaker. Noko av vatnet vert nytta til avkjøling av bygg, og noko vert avsalta, tilsett deler av dei ekstraherte salta igjen og seld som mineralvatn (helsekost). Eit anna selskap nyttar djupvatnet til å lage medisinar og kosmetiske produkt.

På denne måten bidreg eit havenergianlegg i dette tilfellet til å generere diverse tilleggsaktivitetar, sjå fotoet under. På området arbeider 300 personar og omsetninga er på fleire milliardar Yen. OTEC anlegget skal utvidast til 1 MW. Dette vil også gje meir djupvatn slik at bioproduksjonen kan aukast. Vi hadde møte på OTEC senteret og med 5-6 av verksemdene som utnyttar djupvatnet. Det var stor interesse for samarbeid med Norge, noko som Miljøsenteret vil følgje opp.

Lenker til meir informasjon:

Deep sea water research institute, Kumejima:
http://kumeguide.com/Industry/DeepSeaWater/ResearchInstitute/
Om OTEC:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ocean_thermal_energy_conversion.

For meir informasjon, kontakt L. Golmen, 47890957.