Havenergisenteret på Runde.

Ein fasilitator for utvikling av bølgjekraft.

Havenergisenteret på Runde.

Ein fasilitator for utvikling av bølgjekraft.

Vi er eit kompetansesenter for havenergi. Havenergisenteret på Runde er saman med Kompetansesenter for sol-og bioenergi på Tingvoll, og Kompetansesenter for vindkraft på Smøla, eit av tre senter med støtte frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

Aktuelle Prosjekt

Nyhende og Arrangement